© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Vật lý, ôn thi tốt nghiệp THPT, đề 01

  • : 48
  • : 59 phút

Bộ đề ôn thi THPT
Môn: Vật lý - Đề 01

Câu 1: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là

Câu 2: Tại cùng một vị trí địa lý. nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì tần số dao động điều hòa của nó

Câu 3: Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các diêm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ

Câu 4: Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì

Câu 5: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây ?

Câu 6: Kết luận nào sau đây là đúng  Vận tốc lan truyền của sóng điện từ:

Câu 7: Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha ?

Câu 8: Khi trong đoạn mạch có một cuộn cảm với độ tự cảm L và điện trờ thuần R, ta sẽ coi nỏ như một mạch gồm :

Câu 9: So với điện áp, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm sẽ dao động điều hòa :

Câu 10: Điều khẳng định nào là sai khi nói về quang phổ liên tục?

Câu 11: Nhận xét nào dưới đây về tia từ ngoại là không đúng ?

Câu 12: Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, ktali, xesi... nằm trong vùng ánh sáng nào ?

Câu 13: Lần lượt chiếu hai bức xạ cỏ bước sóng 1 = 0.75μm và 2 = 0,25μm vào tấm kẽm có giới hạn quang điện = 0,3 5μm. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện ?

Câu 14: Phản ứng nhiệt hạch là sự

Câu 15: Có thể tăng hằng số phân rã X của đồng vị phóng xạ bằng cách nào ?

Câu 16: Người ta dùng chùm hạt a bẳn phá lên hạt nhân CAU 16. Do kết quả của phản ứng hạt nhân đã xuất hiện hạt nơtrôn tự do. Sản phẩm thứ hai của phản ứng này là gì ?

Câu 17: Điểm M dao dộng điều hòa theo phương trinh X = 2,5cos 10πt (cm). Vào thời điểm nào thì pha dao động dạt giá trị ?. lúc ấy li độ x bằng bao nhiêu?

Câu 18: Khi gắn một vật có khối lượng m = 4kg vào một lò xo có khối lượng không đáng kể, nó dao dộng với chu kỳ T1 = 1s. Khi gắn một vật khác khối lượng m: vào lò xo trên, nó dao động với chu kỳ T2: = 0,5s. Khối lượng m2 bằng:

Câu 19: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là cau19 Dao động tổng hợp của hai dao dộng này có biên độ là 

Câu 20: Một dây AB dài 120 cm, đầu A mắc vào dọc một nhánh âm thoa có tẩn số f = 40 Hz. đầu B gắn cố định. Cho âm thoa dao động trên dây có sóng dừng với 4 bó sóng dừng. Vận tốc truyền sóng trên dây là :

Câu 21: Một tụ điện có điện dung 10μF được tích điện đến một hiệu điện thế  xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đẩu một cuộn dây thuần cảm cỏ độ tự câm 1H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoáng thời gian ngẩn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nứa giá trị ban đầu ?

Câu 22: Đặt điện áp u = 125 2 sin100πt (V) lên hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 30Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 22avà ampe kế nhiệt mắc nối tiếp. Biết ampe kế có điện trở
không đáng kể. sổ chi của ampe kế là

Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều như hình 1.23. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R = 100 Ω , điện áp hai đầu mạch u = 200sin100πt (V). Khi thay đổi hệ Số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là:

hinh cau 23
 

Câu 24: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trờ thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ cau 24 mắc nối tiếp. Nêu biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ điện làcau 24bpng thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là":

Câu 25: Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm  cau 25, 1. mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung c = 3 1,8μF. Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây có dạng cau25, 2). Biểu thúc cường độ dòng điện qua mạch có dạng :

Câu 26: Một thấu kính hai mặt lồi bằng thủy tinh có cùng bán kính R, tiêu cự 10cm. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt bằng nđ = 1,495 và nt = 1,510. Khoảng cách giữa các tiêu điểm của thấu kính ứng với các ánh sáng đỏ và tím là:

Câu 27: Trong một thí nghiệm khe Y-âng, người ta đo được D = 1,2m, a = 2mm. Nếu  = 0,6μm thì khoảng vân i là

Câu 28: Trong một thí nghiệm với hai khe Y-âng, cách nhau a = 1.2mm, trên màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 0,9 m, người ta đếm được 6 vân sáng, mà hai vân ngoài cùng cách nhau 2,4mm. Bước sóng  của ánh sáng là :

Câu 29: Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại A = 6,625.10-19J, hàng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ảnh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là :

Câu 30: Đề bước sóng ngấn nhất của tia X phát ra là 0,05nm, điện áp hoạt động của ống Culitgiơ ít nhất phải là :

Câu 31: Chất phóng xạ iốt 31 có chu kỳ bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là 

Câu 32: Biết số Avôgađrô là 6.02.1023/mol, khối lượng mol của urani 32  là 238 g/mol. Số nơtrôn (nơtron) trong 119 gam urani 32  là

II. PHẦN RIÊNG CHO MỖI CHƯƠNG TRỈNH (Học sinh học theo chtromg trình nào thì làm theo chương trình ấy)
A. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Câu 33: Trong dao động điều hòa, gia tốc của vật 

Câu 34: Sóng biền có bước sóng 2,5m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha là:
 

Câu 35: Dòng điện xoay chiều là dòng điện

Câu 36: Một mạch dao động có tần sổ riêng 100kHz và tụ điện có điện dung c = 5.10-3 μF. Độ tự cảm L của mạch dao động là:

Câu 37: Gọi nđ, nv và ne lần lượt là chiết suất của thuỳ tinh đối với ánh sáng đó. ánh sáng vàng và ánh sáng lam. Hệ thức nào dưới đây là đúng ?

Câu 38: Năng lượng của phôtôn là 2,8.10-I9J. Cho hàng số Plăng h = 6,625.10-34 MJs. vận tốc của ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Bước sóng của ánh sáng là

Câu 39: Chọn câu sai. Cho hạt nhân .

Câu 40: Đường kính Trái Đất là

B. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Câu 41: Hệ cơ học gồm một thanh AB có chiều dài cau 41, khối lượng không đáng. kể, đầu A của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m và đầu B của thanh được gắn chất điểm có khối lượng 3m. Momen quán tính  của hệ đối với trục vuông góc với AB và đi qua trung điểm của thanh là 

Câu 42: Một momen lực không đổi 30N.m tác dụng vào một bánh đà có momen quán tính 6 kgm2 . Thời gian cần thiết để bánh đà đạt tới tốc độ góc 60 rad/s từ trạng thái nghỉ là

Câu 43: Một đĩa đặc bán kính 0,25 m có thể quay quanh trục đối xứng đi qua tâm của nó. Một sợi dây mành, nhẹ được quấn quanh vành đĩa. Người ta kéo đấu sợi dây bằng một lực không đổi 12 N. Hai giây sau kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực làm đĩa quay, vận tốc góc của đĩa bằng 24 rad/s. Hỏi : Chiều dài đoạn dây được kéo.

Câu 44: Biết momen quán tinh của một bánh xe đối với trục của nó là 12,3 kg.m2. Bánh xe quay với vận tốc góc không đổi và quay được 602 vòng trong một phút. Tính động năng của bánh xe.

Câu 45: Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm p và thiết bị thu âm T, người ta cho thiêt bị p chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết ảm do thiêt bị p phát ra có tần số 1136 Hz, vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tần số âm mà thiết bị T thu được là

Câu 46: Khi đặt điện áp u = U0sinωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đậu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30V, 120V và 80V. Giá trị của Uo bằng

Câu 47: Phát biểu nào sau đây là sai ?

Câu 48: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu vàng lục khi được kích thích phái sáng. Hỏi khi chiểu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thi chất đó sẽ phát quang ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây