© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý 12, Đề 09

  • : 70
  • : 90 phút

BỘ ĐỀ THI
Trắc Nghiệm Khách Quan - Địa lý 12- Đề 09

A. PHẨN CHUNG

Câu 1: Tổng diện tích vùng đất của nước ta là (krn2):

Câu 2: Nước ta không có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ (ở Tây Nam Á và châu Phi), vì nước ta:

Câu 3: Giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam là:

Câu 4: Núi không đủ cả đai rừng nhiệt đới ẩm gió mùa, đai rừng á nhiệt đới trên núi, đai rừng ôn đới núi cao là:

Câu 5: Chiều dài đường bờ biển nước ta là (km):

Câu 6: Thời gian có gió Mậu dịch hoạt động ở nước ta là:

Câu 7: Các dãy núi vùng Đông Bắc có hướng chủ yếu là:

Câu 8: Phương án chia nước ta ra 3 miền khí hậu (miền khí hậu phía Bắc, miền khí hậu Đông Trường Sơn, miền khí hậu phía Nam) dựa chủ yếu vào:

Câu 9: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở đồng bằng là:

Câu 10: Loài cây ôn đới nào sau đây đã xuất hiện ở hệ sinh Thái rừng á nhiệt đới trên đất mùn alit?

Câu 11: Phạm vi của miền Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ ở:

Câu 12: Những đỉnh núi cao ở vùng núi Đông Bắc tập trung chủ yếu ở:

Câu 13: Thời gian bão tập trung nhiều nhất là tháng:

Câu 14: Điểm nổi bật của xu hướng chuyển đổi cơ cấu ở khu vực II là:

Câu 15: Nông nghiệp hàng hoá có điều kiện thuận lợi để phát triển ở vùng:

Câu 16: Thuận lợi có tính quyết định đến phát triển và phân bố cây công nghiệp là:

Câu 17: Nuôi trồng thủy sản không được xem là ngành chuyên môn hóa sản xuất của vùng nông nghiệp:

Câu 18: Khu vực kinh tế thu hút lao động lớn nhất hiện nay ở nước ta là:

Câu 19: Nơi có trữ lượng dấu khí vào loại lớn nhất nước ta là bể trầm tích:

Câu 20: Dựa vào vai trò của trung lâm công nghiệp trong sự phân công lao động theo lãnh thổ, ở nước ta hiện nay, trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia là:

Câu 21: Tuyến đường biển quan trọng nhất ở nước ta là:

Câu 22: Tuỳ theo chức năng, mạng thông tin liên lạc được chia thành:

Câu 23: Mặt hàng nào sau đây không phải là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta?

Câu 24: Cây đặc sản, được liệu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có nguồn gốc ôn đới là:

Câu 25: So với Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ có:

Câu 26: Loại khoáng sản có giá trị tập trung nhiều ở Bắc Trung Bộ là:

Câu 27: Nhà máy thuỷ điện nào sau đây nằm trên sông Xrê Pôk?

Câu 28: Chiếm vị trí hàng đầu trong số các cây công nghiệp ngắn ngày ở Đông Nam Bộ là:

Câu 29: Ở Đồng bằng sông Cửu Long, đá vôi tập trung tại:

Câu 30: Cảng nước sâu được xây dựng ở Bắc Trung Bộ là

Câu 31: Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm các tỉnh, thành phố (tương đương tỉnh) 

Câu 32: Vùng có lao động không có chuyên môn kĩ thuật lớn nhất trong cả nước là:

Câu 33: Nhờ tiếp giáp biển, nên nước ta có:

Câu 34: Biện pháp bảo vệ rừng nào sản đây được áp dụng đối với rừng phòng bộ?

Câu 35: Duy trì và phát triển độ phì, chất lượng đất rừng.

Câu 36: Lượng ẩm cao do Biển Đông mang lại đã ảnh hưởng như thể nào đối với cảnh quan thiên nhiên nước ta?

Câu 37: Vào mùa hạ, trung lâm xuất phát gió mùa tây nám vào nước ta là cao áp:

Câu 38: Hiện tượng xâm. thực, hao mòn, rửa trôi đất đá trên sườn dốc là biểu hiện của quá trình:

Câu 39: Quá trình hoá học tại vùng núi đá vôi không tạo thành:

Câu 40: Địa hình ở trung lâm vùng núi Đông Bắc có độ cao (m):

Câu 41: Vành đai khí hậu á nhiệt đới trên núi nằm ở độ cao:

Câu 42: Phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, với sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chê biển ở miền núi, trung du, tạo điêu kiện tích cực cho việc:

Câu 43: Theo mục đích, rừng được phân chia thành các loại :

Câu 44: Ở nông thôn đang diễn ra một quá trình da dạng hóa kinh tế, biểu hiện rõ rệt ở việc:

Câu 45: Đặc điểm nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

bd3

Câu 46: Trên “Lược đồ địa hình Việt Nam (H. 9.1), cao nguyên badan, sơn nguyên và cao nguyên dá vôi nằm ở vị trí theo thử tự số:

Câu 47: Trên “Lược đồ địa hình Việt Nam” (H. 9.1), đồng bằng thấp nằm ở vị trí có kí hiệu chữ:

Câu 48: Trên “Lược đồ địa hình Việt Nam” (H. 9.1), núi cao trên 1500m nâng mạnh nằm ở vị trí có kí hiệu chữ số:

Câu 49: Cho bảng số liệu sau (Bảng 9.1)
cau 49
Biểu đổ thích hợp thể hiện sự biến động về diện tích rừng qua các năm theo số liệu ở bảng trên là:

Câu 50: Cho biểu đồ sản lượn % thuỷ sản của cả nước và của Đồng bằng sông Cửu Long (H.9.2) :
cau 50
Nhận xét rút ra từ biểu đồ là: Sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1995 đến 2002 tăng:

B. PHẨN RIÊNG
Người làm bài chỉ được chọn phần dành cho ban Khoa học tự nhiên hoặc phần dành cho ban Khoa học xã hội - nhân văn.
I. Phần dành cho ban Khoa học tự nhiên

Câu 51: Đới động đất nào sưu đây thuộc khu vực Tây Bắc?

Câu 52: Du lịch văn hóa kết hợp với du lịch sinh Thái, tham quan, nghỉ dưỡng là sản phẩm du lịch tiêu biểu của vùng:

Câu 53: Tuyến đường biển nằm trong phạm vi lãnh thổ miền Trung là:

Câu 54: Khu vực công nghiệp có tỉ trọng giá trị sản xuất cao nhất ở Đông Nam Bộ từ:

Câu 55: Thiếu nước trong mùa khô đã làm cho diện tích đất phèn, mặn tăng, vì:

Câu 56: Thuỷ chế theo mùa là hệ quả của chế độ:

Câu 57: Ngành không thuộc vào công nghiệp năng lượng là:

Câu 58: Cụm công nghiệp Nam Đinh - Ninh Bình - Thanh Hoá nổi bật với các ngành chuyên môn hoá:

Câu 59: Vị trí của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong phân công lao động theo lãnh thổ giữa các vùng được nâng cao rất nhiều nhờ vào việc:

Câu 60: Sự phân bố các cơ sở chế biển lương thực, thực phẩm phụ thuộc chủ yếu vào:

II. Phần dành cho ban Khoa học xã hội - nhân văn

Câu 61: Hoạt động động đất diễn ra mạnh nhất ở khu vực:

Câu 62: Trung tâm nào sau đây được xếp vào hạng trung lâm du lịch lớn nhất của nước ta?

Câu 63: Cảng biển tổng hợp nào sau đây ở Duyên hải miền Trung không thuộc diện Trung ương quản lí?

Câu 64: Trong cơ cấu giá tri sản xuất công nghiệp cả nước, Đông Nam Bộ chiếm vị trí thứ:

Câu 65: Về nông nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long là:

Câu 66: Điểm nào sau đây không biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta?

Câu 67: Có tác động quyết định đến sự phân Bộ dân cư và lao động ở nước ta là:

Câu 68: Hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta là:

Câu 69: Vùng có tỉ lệ bộ sử dụng nước sạch thấp nhất nước ta là:

Câu 70: Ưu thế quan trọng nhất làm cho Đồng bằng sông Cửu Long thật sự trở thành vựa lúa lớn nhất nước ta là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây