© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Địa lí, mã đề 302, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 40
  • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Địa lí - Mã đề: 302

Câu 1: Tại Bắc Trung Bộ hiện nay, rừng giàu tập trung nhiều nhất ở các tỉnh

Câu 2: Hoạt động nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp năng lượng nước ta?

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Trung Quốc cả trên đất liền và trên biển?

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng với giao thông đường bộ (đường ô tô) ở nước ta hiện nay?

Câu 5: Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân số nước ta?

Câu 6: Một trong những đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta là

Câu 7: Cơ cấu sàn xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng 

Câu 8: Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản của thiến nhiên nước ta mang tính chất 

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây? 

Câu 10: Nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Câu 11: Nguyên nhân chính dẫn đến ngập lụt ở Trung Bộ vào tháng IX - X là do

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

 

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 14: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

Câu 15: Phát biểu nào sau đây đúng với sự phát triển công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay?

Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Cửa Đạt được xây dụng trên sông nào sau đây?

Câu 17: Mùa khô ở miền Bắc nước ta không sâu sắc như ở miền Nam là do ở đây có 

Câu 18: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất của Tây Nguyên để trồng các cây cống nghiệp lâu năm là có 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp ở nước ta hiện nay?

Câu 20: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta hiện nay?

Câu 21: Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái nông nghiệp của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là

Câu 22: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRƯNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị: °C)
Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI xn
Hà Nội 16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2
TP. Hô Chí Minh 25,8 26,7 27,9 28,9 28,3 27,5 27,1 27,1 26,8 26,7 26,4 25,7
 
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa ỉí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh?

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không đúng vói nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

Câu 24: Mùa đông ở khu vực Đông Bắc nước ta thường

Câu 25: Đặc điểm nào sau đây đúng với chế độ mưa của vùng ven biển Trung Bộ?

Câu 26: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

(Đơn vị: nghìn tấn)
Năm Khai thác Nuôỉ trổng
2005 1 987,9 1 478,9
2010 2 414,4 2 728,3
2012 2 705,4 3 115,3
2014 2 920,4 3 412,8
 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 20ỉ 6) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản của nước ta, giai đoạn 2005 - 2014?

Câu 27: Điều kiện nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển ở nước ta?

Câu 28: Cho biểu đồ;
dl
Căn cử vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng lao động đang làm việc của các thành phần kinh, tế ở nước ta năm 2014 so với năm .2006?

 

Câu 29: Kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng lên khá nhanh trong những năm gần đây không phản ánh chủ yếu điều gì sau đây?

Câu 30: Nguyên nhân nào sau đây làm cho Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước?

Câu 31: Nhân tố nào sau đây có tính quyết định đến sự phân bố dân cư nước ta hiện nay?

Câu 32: Cho biểu đồ về xuất khẩu hàng dệt - may, thủy sản nước ta qua các năm:
dl2
Biểu đồ thể hiện nội đung nào sau đây?

 

Câu 33: Vấn đề có ý nghĩa cấp bách trong phát triền nghề cá ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu 34: Yếu tố nào sau đây là chủ yểu nhất làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta có cơ cấu đa dạng?

Câu 35: Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn?

Câu 36: Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên, chủ yếu là do nơi đây có 

Câu 37: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất về khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là có 

Câu 38: Vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển lâm nghiệp của Bấc Trung Bộ là 

Câu 39: Cho bảng số liệu:
Cơ CÁU DIỆN TÍCH LÚA THEO MỪA vụ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2014

(Đơn vị: %)
Năm 2010 2014
Tổng số 100,0 100,0
Lúa đông xuân 41,2 39,9
Lúa hè thu 32,5 35,0
Lúa mùa 26,3 25,1
 
(Nguôn: Niên giám thông kê Việt Nam 2015, NXB Thông kê, 2016)
Để thể hiện cơ cấu diện tích lúa theo mùa vụ của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu, biều đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
 

Câu 40: Biện pháp chủ yếu nhất góp phần làm giảm thiểu rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ta là

 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây