© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12, bài 8: Cuộc đấu tranh để xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

  • : 48
  • : 30 phút

Câu 1: Khó khăn nào lớn nhất đưa chính quyền cách mạng nước ta sau ngày 2-9-1945 vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 2: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 3: Câu nào dưới đây thuộc lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết nạn đói?

Câu 4: Nhằm khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của Chính phủ sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào nào?

Câu 5: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau đây:

Câu 6: Cao uỷ Pháp ở Đông Dương trong thời kì từ cuối năm 1945 đến 1947 là ai?

Câu 7: Sự kiện nào chứng tỏ thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai?

Câu 8: Trước ngày 6-3-1946, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện sách lược gì?

Câu 9: Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 mà Chính phủ ta kí với Pháp là gì?

Câu 10: Tạm ước 14-9-1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi nào?

Câu 11: Chủ tịch Hồ Chi Minh kí Tạm ước 14-9-1946 vói Chính phủ Pháp tại đâu?

Câu 12: Hãy điền các từ đúng vào câu sau đây: “Bằng việc kí Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946, chúng ta đã đập tan âm mưu của ……... để chống lại ta”.

Câu 13: Hãy chọn nội dung ở cột X cho phù hợp với cột Y sau đây:

X Y
1. Giải quyết khó khăn về kinh tế2. Giải quyết khó khăn về tài chính
A. “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”.
B. “Ngày đồng tâm”
C. “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất nhanh! Tăng gia sản xuất nữa!”
D. Phát hành tiền giấy bạc Việt Nam (31-1-1946)
E. Nhận tiêu tiền “Quan kim”, “Quốc tệ” của Tưởng.
G. Thực hiện giảm tô 25%
H. Khoán ruộng đất cho nông dân cày cấy
I. Lập ngân hàng quốc gia Việt Nam

Câu 14: Hãy ghi thời gian của các sự kiện lịch sử cho phù hợp với nội dung cho sẵn dưới đây:

Nội dung Thời gian
Thực dân Pháp đàn áp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phối Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần 2.  1 …………….....
Tổng tuyển cử bầu quốc hội trong cả nước với 90% cử tri đi bầu và bầu được 333 đại biểu. 2 …………….....
Chính phủ ta kí với đại diện Chính phủ Pháp bản Hiệp định sơ bộ. 3 …………….....

Câu 15: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám phải đối phó với nhiều khó khăn như thế nào?

Câu 16: Những thuận lợi cơ bản sau tháng Tám-1945 ở nước ta?

Câu 17: Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự... thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của:

Câu 18: Quốc hội khóa I (6-1-1946) đã bầu được:

Câu 19: Ngày 2-3-1946 Quốc hội họp phiên đầu tiên đã nêu lên vấn đề gì?

Câu 20: Sự kiện nào trong năm 1945 - 1946 khẳng định chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, nền móng của chế độ mới được xây dựng?

Câu 21: Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 khẳng định vấn đề gì?

Câu 22: Ý nghĩa chính trị của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 và việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp?

Câu 23: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?

Câu 24: Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất?

Câu 25: Ý nghĩa thắng lợi của công cuộc chống đói?

Câu 26: Biện pháp nào quan trọng nhất để chỉnh quyền cách mạng kịp thời giải quyết khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám?

Câu 27: Chính sách nào do Chính phủ ban hành có thể thực hiện được ngay?

Câu 28: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập cơ quan Bình dân học vụ vào ngày tháng năm nào?

Câu 29: Đảng, Chỉnh phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào thực hiện “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập” nhằm mục đích gì?

Câu 30: Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

Câu 31: Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước ngày:

Câu 32: Nhân dân ta đã vượt qua được những khó khăn to lớn, củng cố và tăng cường đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Đó là kết quả:

Câu 33: Ý nghĩa của những kết quả đạt được trong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính:

Câu 34: Kẻ thù nào dọn đường tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

Câu 35: Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta mở đầu là cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở đâu?

Câu 36: Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?

Câu 37: Bốn ghế Bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp mà Quốc hội nước ta đã nhường cho phái thân Tưởng đó những bộ nào?

Câu 38: Lý do nào là cơ bản nhất để ta chủ trương hoà hoãn, nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế và chính trị?

Câu 39: Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hoà hoãn nhân nhượng Pháp?

Câu 40: Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chiến lược từ hoà hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hoà hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?

Câu 41: Vì sao ta kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6-3-1946?

Câu 42: Nội dung đầu tiên của Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 mà Chính phủ ta kí với Pháp là gì?

Câu 43: Việc kí Hiệp định sơ bộ 6-3 1946 chứng tỏ:

Câu 44: Điều khoản nào trong Hiệp định sơ bộ 6-3-1946 có lợi thực tế cho ta?

Câu 45: Để đối phó với 2 kẻ thù Tưởng và Pháp, Đảng và Bác đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp. Chủ trương biện pháp nào sau đây được xem là đau đớn nhất để cứu vãn tình hình?

Câu 46: Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phôngtennơblô (Pháp) không có kết quả?

Câu 47: Tạm ước 14-9-1946 ta nhân nhượng cho Pháp một số vấn đề gì?

Câu 48: Hãy nối các mốc thời gian ở cột X phù hợp với sự kiện ở cột Y.

X Y
1 6/1/1946
2. 2/3/1946
3.Vĩ tuyến 16 trở ra
4 8/9/1945
5 6/3/1946
6 6/9/1945
7 31/1/1946
8 23/11/1946
9. 14/9/1946
10. 23/9/1945
A. 20 vạn quân Tưởng kéo vào miền Bắc
B. Quốc hội khoá I họp phiên đầu tiên
C. Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Bình dân học vụ
D. Tổng tuyển cử trong cả nước
E. Chính phủ kí sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam
F. Quốc hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam
G. Tạm ước 14-9-1946
H. Hiệp định sơ bộ
I. Pháp quay lại xâm lược
K. Quân Anh đến Sài Gòn

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây