© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Địa lí, mã đề 305, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 40
  • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Địa lí - Mã đề: 305

Câu 1: Tỉnh nào sau đây ở Bắc Trung Bộ có thế mạnh về quặng sắt để phát triển công nghiệp luyện kim đen?

Câu 2: Mưa lớn, địa hình dốc, lớp phủ thực vật bị mất là nguyên nhân dẫn đến thiên tai nào sau đây?

Câu 3: Nước ta nằm ở 

Câu 4: Ngành giao thông vận tải nào sau đây có khối lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất ở nước ta hiện nay?

Câu 5: So với yêu cầu phát triến đất nước trong giai đoạn hiện  nay, tốc độ  chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta diễn ra 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?

Câu 7: Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay không phải là 

Câu 8: Các tĩnh thuộc Tây Bắc của Trung du và miền núi Bắc Bộ là 

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

Câu 10: Hướng chính của các dãy núi ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là 

Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 13: Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta?

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp vói cả Lào và Campuchia?

 

Câu 15: Đất ở đồng bằng ven biển miền Trung nước ta thường nghèo, nhiều cát là do

Câu 16: Cho bảng số liệu:
LƯỢNG MƯA TRƯNG BÌNH THÁNG CỦA HƯÉ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị: mm)
Tháng I II III IV V VI vn VIIĨ IX X XI XII
Huê 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4
TP. Hô Chí Minh 13,8 4,1 10,5 50,4 218,4 311,7 293,7 269,8 327,1 266,7 116,5 48,3
 
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ mưa của Huế và TP. Hồ Chí Minh?
 

Câu 17: Để phòng chống khô hạn ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là 

Câu 18: Đặc điểm nào sau đây không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay? Đặc điểm nào sau đây không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay? 

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông nào sau đây?

Câu 20: Tây Nguyên là vùng đứng đầu cả nước về

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế biển của nước ta?

Câu 23: Điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp ở nước ta?

Câu 24: Khu vực đồi núi của nước ta không phải là nơi có

Câu 25: Cho bảng số liệu:
MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2014

Năm 2010 2012 2013 2014
Than sạch (nghìn tẩn) 44 835 42 083 41 064 41 086
Dầu thô (nghìn tấn) 15014 16 739 16 705 17 392
Điện (triệu kwh) 91 722 115 147 124 454 141 250
 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 20ỉ6)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng của các sản phẩm công nghiệp nước ta, giai đoạn 2010 - 2014?
 

Câu 26: Cho biểu đồ sau:
305 a
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ trọng giá trị xuất khẩu của các nhóm hàng ở nước ta năm 2014 so với năm 2000?

Câu 27: Việc phát triển các nhà máy điện sử dụng than làm nhiên liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

Câu 28: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta tò sau Đồi mới đến nay?

Câu 29: Sự khác nhau về thiên nhiên của sườn Đông Trường Son và vùng Tây Nguyên chủ yếu là do tác động của

Câu 30: Tuy gia tăng tự nhiên dân số giảm, nhưng số dân nước ta vẫn còn tăng nhanh là do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 31: Nguyên nhân nào sau đây làm cho tháng mưa lớn nhất ở Nam Bộ nước ta đến muộn hơn so với Bắc Bộ?

Câu 32: Trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí ở nước ta cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề nào sau đây?

Câu 33: Cho biểu đồ về cây công nghiệp của nước ta qua các năm:
305b
Biẻu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Câu 34: Phát biếu nào sau đây không đúng về điều kiện sinh thái nông nghiệp của Tây Nguyên? 

Câu 35: Vai trò quan trọng nhất của các lâm trường ở  Bắc Trung Bộ là

Câu 36: Cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, chủ yếu do tác động của

Câu 37: Cho bảng số liệu:
GIÁ TRỊ XUẨT KHẨU HÀNG HÓA THEO KHƯ vực KỈNH TỂ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

(Đơn vị: triệu đô la Mỹ)
Năm 2010 2012 2013 2014
Khu vực kinh tế trong nước 33 084,3 42 277,2 43 882,7 49 037,3
Khu vực có von đầu tư trực tiếp nước ngoài 39 152,4 72 252,0 88 150,2 101 179,8
 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa theo khu vực kinh tế nước ta, giai đoạn 2010-2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
 

Câu 38: Khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng là 

Câu 39: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên làm gián đoạn thời gian khai thác thủy sản ở nước ta trong năm là

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây