© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Địa lí, mã đề 304, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 40
  • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Địa lí - Mã đề: 304

Loading...

Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 2: Biểu hiện của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

Câu 3: Do nằm hoàn toàn trong  vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc, nên lãnh thổ nước ta có

Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình Việt Nam?

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tinh nào sau đây không giáp với Lào?

Câu 6: Thành phố trực thuộc Trung ương ở Duyên hải Nam Trung Bộ là 

Câu 7: Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Bộ?

Câu 8: Vùng kinh tế ừọng điểm ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Câu 9: Vùng nào sau đây ở nước ta ít chịu ảnh hưởng của bão hơn cả?

Câu 10: Trong số các tuyến đường biển ven bờ của nước ta sau đây, tuyến đường nào là dài nhất?

Câu 11: Công nghiệp chế biến chè của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Câu 12: Chất lượng lao động nước ta ngày càng được nâng lên chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?

Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực lớn nhất?

Câu 15: Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp cùa Trung du và miền núi Bắc Bộ khác với Tây Nguyên là do sự khác nhau chủ yếu về

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

Câu 17: Độ che phủ rừng ở Tây Nguyên giảm sút nhanh trong những năm gần đây, chủ yếu là do

Câu 18: Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ

(Đơn vị: °C)
Tháng   I n ra IV V VI VII VIII IX X XI XII
Hà Nội   16,4 17,0 20,2 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2
Huê   19,7 20,9 23,2 26,0 28,0 29,2 29,4 28,8 27,0 25,1 23,2 20,8
 
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 20ỉ5) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về nhiệt độ của Hà Nộivà Huế?

 

Câu 19: Nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta có đặc trưng nào sau đây?

Câu 20: Nguyên nhân chính làm cho sinh vật biển nước ta ngày càng bị suy giảm là do 

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay?

Câu 22: Mặc dù nước ta có 3/4 (ba phần tư) diện tích lãnh thổ là đồi núi, nhưng tính chất nhiệt đới vẫn được bảo toàn, nguyên nhân là do

Câu 23: Căn cứ vào Atỉat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn?

 

Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay?

Câu 25: Vai trò kinh tế chủ yếu của rừng sản xuất ở Bắc Trung Bộ là 

Câu 26: Giải pháp cơ bản nhất để hạn chế hiện tượng cát bay, cát chảy ở các tỉnh Bắc Trung Bộ là 

Câu 27: Khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

Câu 28: ở nhiều nơi của vùng biển phía Nam nước ta, hoạt động du lịch biển diễn ra được trong suốt cả năm, chủ yếu là đo 

Câu 29: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có nhiều

 

Câu 30: Cho bảng số liệu:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHẢN THEO THÀNH PHẦN KINH TÉ CỬA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

(Đon vị: ti đồng)
Năm 2010 2012 2013 2014
Kinh tể Nhà nước 633 187 702 017 735 442 765 247
Kỉnh tế ngoài Nhà nước 926 928 1 060 587 1 110 769 1 175 739
Khu vực có vổn đằu tư nước ngoài 326 967 378 236 407 976 442 441
 
 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tồng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010-2014?
 

Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng về kinh tế - xã hội của Đông Nam Bộ?

Câu 32: Việc xây dựng nhiều nhà máy thủy điện ở nước ta gây ra vấn đề chủ yếu nào sau đây về tài nguyên và môi trường?

Câu 33: Cho biểu đồ về đậu tương và lạc của nước ta qua các năm:
dl3

Câu 34: Cho biểu đồ sau:
dl4

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đứng về tỉ trọng lao động có việc làm của các khu vực kinh tế ở nước ta năm 2014 so vói năm 2005?

Câu 35: Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác hải sản ở nước ta?

Câu 36: Số dân thành thị nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu là do nguyên nhân
nào sau đây

Câu 37: . Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG BÒ VÀ SẢN LƯỢNG THỊT BÒ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010-2014

Năm 2010 2012 2013 2014
Sô lượng bò (nghìn con) 5 808,3 5 194,2 5 156,7 5 234,3
Sản lượng thịt bò (nghìn tân) 278,9 293,9 285,4 293,1
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Để thể hiện số lượng bò và sản lượng thịt bò nước ta, giai đoạn 2010-2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích họp nhất?
 

Câu 38: Giá trị sản phẩm thủy sản của nước ta hiện nay vẫn còn chưa cao, chủ yếu là do

Câu 39: Biện pháp quan trọng nhất để tránh mất nước của các hồ chứa ở Đông Nam Bộ là

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long?

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây