© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Địa lí, mã đề 307, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 40
  • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Địa lí - Mã đề: 307

Câu 1: Các dãy núi ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có hướng chính là 

Câu 2: Ở nước ta, bão tập trung nhiều nhất vào tháng nào trong năm?

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa ỉí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp với Campuchia cả trên đất liền và trên biển?

Câu 4: Vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta là 

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Câu 6: Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

Câu 7: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

Câu 8: Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Câu 10: Công nghiệp chế biến cà phê của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Câu 11: Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diện tích lưu vực nhỏ nhất?

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta?

Câu 14: Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Câu 15: Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp, chủ yếu nhất là do 

Câu 16: Nguyên nhân chính gây ngập lụt ở đồng bằng sông Cửu Long là do

Câu 17: Biên độ nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ phía Nam nước ta thấp hơn phía Bắc là do phần lãnh thổ này

Câu 18: Ở Tây Nguyên, các cao nguyên cao 400 - 500m khí hậu khá nóng thuận lợi nhất cho phát triển cây công nghiệp nào sau đây?

Câu 19: Cho bảng số liệu:
LƯỢNG MƯA TRƯNG BÌNH THÁNG CỦA HÀ NỘI VÀ HUẾ

(Đơn vị: mm)
Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI xn
Hà Nội 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4
Huê 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015) Càn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ mưa của Hà Nội và Huế?

Câu 20: Nhận xét nào sau đây không đúng về hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?

Câu 21: Khu vực đồi núi nước ta có thế mạnh nông nghiệp chủ yếu nào sau đây?

Câu 22: Nhóm cây nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay?

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu- công nghiệp ở nước ta?

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn?

Câu 25: Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc 

Câu 26: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ khác với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ở những đặc điểm nào sau đây?

Câu 27: Khó khàn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

Câu 28: Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ta ngày càng phát triển là do

Câu 29: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA vụ Ở NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: nghìn ha)
Năm Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
2005 2 942,1 2 349,3 2 037,8
2010 3 085,9 2 436,0 1 967,5
2014 3 116,5 2 734,1 1 965,6
 
 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 20ỉ6) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lúa theo mùa vụ ở
nước ta qua các năm?

Câu 30: Cho biểu đồ về lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bàng sông Cửu Long qua các năm:
307 apng
Biểu đồ thề hiện nội dung nào sau đây?

Câu 31: Cho biểu đồ:
307b
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ trọng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của các thành phần kinh tế ở nước ta năm 2013 so với năm 2005?

Câu 32: Nghề làm muối ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ phát triền mạnh là do ở đây có

Câu 33: Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu là do

Câu 34: Nhân tố nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có công nghiệp chế biến sữa phát triển mạnh?

Câu 35: Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tác động chủ yếu nào sau đây đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 36: Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

Câu 37: Cho bảng số liệu:
Cơ CẨU DOANH THƯ DƯ LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHÂN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2014

(Đơn vị: %)
Năm 2010 2014
Tồng sổ 100,0 100,0
Kinh tê Nhà nước 31,9 16,0
Kinh té ngoài Nhà nước 60,3 72,0
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 7,8 12,0
 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Để thể hiện co cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tể của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

Câu 38: Hoạt động kinh tế biển nào sau đây ở Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của vùng?

Câu 39: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn?

Câu 40: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên hải Nam Trung Bộ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây