© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Lịch sử, mã đề 302 , thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 40
  • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Lịch sử - Mã đề: 302

Câu 1: Chiến thắng nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong đông - xuân 1964 - 1965 góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh  đặc biệt” của Mỹ?

Câu 2: . “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không gậy gộc, gươm thì dùng cuốc, thuổng,” là những câu trích từ tài liệu nào dưới đây?

Câu 3: Trong những năm 1973-1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu là do

Câu 4: Trong thời gian 1945-1950, một trong những nhiệm vụ trọiig tâm của Liên Xô là 

Câu 5: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong Hiến chương (năm 1945) là

Câu 6: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đên cách mạng  Việt Nam ngay sau Chiến tranh  thế giới thứ nhất? Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đên cách mạni thế giới thứ nhất?

Câu 7:  “Chiến tranh phá hoại của Mỹ đã phá hủy hầu hết những cái mà nhân dân ta đã tốn biết bao 
công sức để xây dựng nên, làm cho quá trinh tiến lên sản xuất lớn chậm lại đến vài ba kế hoạch 5 năm" (Đảng Cộng Sản Việt Nam, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trung ương Đảng tại đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ IV, NXB Sự thật, Hà Nội, 1977, trang 37-38). Nhận định trên đề cập đến) hậu quả chiên tranh ở nơi nào cùa Yiệt Nam? 

Câu 8: Trong những năm 20 của thế kỷ XX, ở Việt Nam tổ chức nào dưới đây ra đời muộn nhất?

Câu 9: Trong quá trình chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền khắp các châu ở Cao Bằng đều có 

Câu 10: Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam thành công, để giải quyết nạn; mù chữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào nào?

Câu 11: Cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

Câu 12: Ở Việt Nam, đinh cao nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không phải là xu thế phát triển của thế giới sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt?

Câu 14: Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giói thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Câu 15: Đối với Trung Quốc, sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10-1949) có ý nghĩa như thế nào?

Câu 16: Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 17: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế

Câu 18: Khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ải Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đó là nơi có

Câu 19: Tháng 9-1951, Mỹ ký với Chính phủ Bảo Đại văn bản nào dưới đây?

Câu 20: Thắng lợi nào dưới đây có tác dụng củng cố quyết tâm của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong việc đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976?

Câu 21: Khi thực hiện “Kế hoạch Mácsan” để giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ còn có mục đích

Câu 22: Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Câu 23: Theo kế hoạch Nava, từ thu-đông 1954 thực dân Pháp

tiến công chiến lược ở Bắc Bộ (Việt Nam) nhằm giành thắng lợi quyết định về 

Câu 24: Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở  Việt Nam (1976) đã

Câu 25: Từ việc bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” không được Hội nghị Vécxai (1919) chấp nhận, Nguyễn Ái Quốc rút ra kết luận: muốn được giải phóng, các dân tộc

Câu 26: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930) là bước ngoặt vĩ đại cùa lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 27: Nội dung nào dưới đây là sự khái quát về chính, sách đối ngoại thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX?

Câu 28: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ m của Đảng Lao động Việt Nam (9-1960) chủ trương tiến hành đồng thời

Câu 29: Nội dung nào dưới đây là sự tóm tắt đường lối kháng chiến (‘hống thực dân Pháp (1945-1954) của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Câu 30: Khối liên minh công-nông lần đàu tiên được hình thành từ trong phong trào cách mạng nàỏ ở Việt Nam?

Câu 31: Tổ chức nào giữ vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1976)?

Câu 32: Một trong những mục tiêu quan ừọng của tổ chức ASEAN

Câu 33: Nhân tố hàng đầu chi phối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu thập niên 90 của thế kỷ XX là gì?

Câu 34: Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ giữa Việt Nam với Pháp từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946?

Câu 35: Năm 1965, Mỹ bất đầu tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam Việt Nam khi đang

Câu 36: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sàn Việt Nam (đầu năm 1930) và Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930) đều xác định

Câu 37: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam trong bối cảnh bị mất nước là gì?

Câu 38: Nhận xét nào dưới đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 39: Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

Câu 40: Đảng, Chính phủ và Chu tịch Hồ Chí Minh quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (19-12-1946) là do

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây