© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Lịch sử, mã đề 303 , thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 40
  • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Lịch sử - Mã đề: 303

Câu 1: Trong những năm 1973-1982, nền kinh tế Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái chủ yếu Ịà do

Câu 2: Trong đường lối đổi mới đất nưởc (từ tháng 12-1986), Đảng cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm của công cuộc đổi mới là 

Câu 3: Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế lá một trong những biểu hiện của xu thế

Câu 4: Tháng 1-1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?

Câu 5: Từ năm 1930, kinh tế Việt Nam bước vào thời kỳ suy thoái, khủng hoảng, bắt đầu từ 

Câu 6: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm 1949 đã

Câu 7: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) chủ trương thành lập

Câu 8: Trong cuộc chiến, tranh xâm lược Đông Dương, từ năm 1950 đến tháng 7-1954 Chinh phủ Pháp đã nhận viện trợ của nước nào?

Câu 9: Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy định trong hiến chương (năm 1945) là

Câu 10: Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo di những năm 1950-1953 là

Câu 11: Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam là

Câu 12: Đồng Dương Cộng sản đảng ra đời từ sự phân hóa của tổ chức

Câu 13: Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là

Câu 14: Điều kiện thuận lợi để cuối năm 1974-đầu năm 1975 Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam là

Câu 15: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân Việt Nam không tác động đến việc

Câu 16: Ngay sau đại thắng mùa Xuân 1975, công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam không có điều kiện thuận lợi nào dưới đây?

Câu 17: Một trong những nguyên tấc hoạt động của Liên hợp quốc là

Câu 18: Việc “Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức” được ký kết (11-1972) có ý nghĩa như thế nào?

Câu 19: Giai cấp, tầng lóp nào giữ vai trò động lực của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

Câu 20: Một trong những yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986) là

Câu 21: Giai đoạn 1950-1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mỹ, mặt khác

Câu 22: Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân c hủ Cộng hòa quyết định phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19-12-1946) ngay sau khi

Câu 23: Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 24: Cuộc bầu cử Quốc hội khóa I và hội đồng nhân dân các cấp nào đối với việc củng cố chính quyền nhân dân sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công?

Câu 25: Điểm giống nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1^61-1965) và “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mỹ ở Việt Nam là gì?

Câu 26: Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có hạn chế trong việc xác định

Câu 27: Từ thành công của nhóm 5 nước sáng lập ASEAN trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, các nước đang phát triển ở Đông Nam Á có thể rút ra bài học nào để hội nhập kinh tế quốc tế? 

 

Câu 28: Một trong những mục tiêu chủ yếu của Mỹ trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu là gi?

Câu 29: Từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 6-3-1946, đối với quân Trung Hoa Dân quốc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện chủ trương nào?

Câu 30: Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nừa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

Câu 31: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là

Câu 32: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương

Câu 33: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là gì?

Câu 34: Điểm chung về mục đích của thực dân Pháp khi đề ra kế hoạch Rơve và kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1945-1954) là 

Câu 35: Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929), thực dân Pháp mở rộng ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam?

Câu 36: Nhiệm vụ chủ yểu của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (tò tháng 12-1946 đến tháng 2-1947) là 

Câu 37: Bản Hiệp định Sa bộ được ký kết giữa đại diện Chính phủ nước Việt Nam Dân chù Cộng hòa và đại diện Chính phủ Pháp ngày 6-3-1946 đã 

Câu 38: Biến đổi nào dưới đây không chứng tỏ phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới?

Câu 39: Nhận xét nào dưới đây về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng?

Câu 40: Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu đặt cơ sở cho mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới khi Người

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây