© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12, bài 17: Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1991).

  • : 34
  • : 15 phút

Câu 1: Đại hội Đảng toàn quốc lần IV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào lúc nào?

Câu 2: "Nước ta đang trong quá trình từ một xã hội mà nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa". Đó là đặc điểm lớn nhất được nêu ra trong Đại hội lần thứ mấy của Đảng?

Câu 3: Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

Câu 4: Đại hội lần thứ V của Đảng đã khẳng định điều gì?

Câu 5: Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?

Câu 6: Mục tiêu của Ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?

Câu 7: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?

Câu 8: Điền những từ thích hợp vào câu sau đây: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là .................................

Câu 9: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?

Câu 10: Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?

Câu 11: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội lần này?

Câu 12: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là gì?

Câu 13: Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1975 - 1980) là gì?

Câu 14: Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kì nào?                                                          

Câu 15: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3-1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội này?

Câu 16: Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước (1981 - 1985)?

Câu 17: Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kì 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội trong những năm 1980 - 1985?

Câu 19: Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 - 1985) là gì?

Câu 20: Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 - 1985) đề ra là "Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân" đã thực hiện được. Đúng hay sai?

Câu 21: Từ sau 30 - 4 - 1975 để bảo vệ an toàn lãnh thổ của Tổ quốc, Việt Nam phải đối đầu trực tiếp với những lực lượng nào?

Câu 22: Nối niên đại ở cột X với sự kiện ở cột Y.

X Y
1.  17 - 4 - 1975
2. 22 - 12 - 1978
3. 17 - 2 - 1979
4. 1978
5. 5 - 3 - 1979
6. 18 - 3 - 1979
A. Chiến tranh xâm lược của "Khơme đỏ" biên giới Tây Nam bắt đầu
B. Trung Quốc rút quân khỏi nước ta.
C. Trung Quốc bắt đầu rút quân
D. Tập đoàn Pôn Pốt bắn vào nhân dân ta.
E. Trung Quốc cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước.
F. Trung Quốc tấn công ta.

Câu 23: Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới?

Câu 24: Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kì Đại hội nào của Đảng?

Câu 25: Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?

Câu 26: Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam họp từ thời gian nào?

Câu 27: Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI?

Câu 28: Đại hội Đảng VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng CSVN là đổi mới toàn diện và đồng bộ, nhưng quan trọng nhất là gì?

Câu 29: Chủ trương đổi mói của Đại hội Đảng lần VI là gì?

Câu 30: Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải làm gì?

Câu 31: Trong những thành tựu quan trọng bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?

Câu 32: Mục tiêu của 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990): lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào?

Câu 33: Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1991), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu?

Câu 34: Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu nhất?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây