© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12, bài 15: Cuộc đấu tranh giành toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn (1973 - 1975).

  • : 33
  • : 20 phút

Câu 1: Tình hình nhiệm vụ của miền Bắc thời kì 1973 - 1975 có gì khác trước?

Câu 2: Hoàn cảnh lịch sử nào sau Hiệp định Pari có ảnh hưởng trực tiếp đến miền Bắc?

Câu 3: Điền thời gian thích hợp vào chỗ ô trống.
1. …………   miền Bắc căn bản hoàn thành việc tháo gỡ thủy lôi, bom mìn.
2. ……… về cơ bản miền Bắc khôi phục xong các cơ sở kinh tế, các hệ thống thủy nông.
3. ………. sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên một số mặt quan trọng đã đạt mức năm 1964 và năm 1971.
4. ………….miền Bắc đưa vào các chiến trường miền Nam, Cam-pu-chia, Lào gần 20 vạn bộ đội.

Câu 4: Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta ngày nào?

Câu 5: Âm mưu thâm độc nhất của Mĩ sau Hiệp định Pa-ri?

Câu 6: Điều nào sau đây chứng tỏ chính quyền, quân đội Sài Gòn phá hoại hiệp định Pari?

Câu 7: Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - Xuân, trọng tâm là đâu?

Câu 8: Thắng lợi tiêu biểu nhất trong các hoạt động quân sự Đông Xuân 1974 - 1975 là gì?

Câu 9: Sau Hiệp định Pari, so sánh lực lượng giữa ta và địch đã thay đổi. Điều nào sau đây không đúng?

Câu 10: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1-1975 quân dân ta ở Miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?

Câu 11: Kế hoạch giải phóng miền Nam được Bộ Chính trị TW Đảng đề ra trong 2 năm, đó là 2 năm nào?

Câu 12: Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam khẳng định tính đúng đắn và linh hoạt trong lãnh đạo của Đảng. Hãy chỉ ra tính nhân văn trong kế hoạch đó?

Câu 13: Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

Câu 14: Bất kì trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, ngoài ra không có con đường nào khác. Hãy nêu xuất xứ câu nói trên.

Câu 15: Chiến dịch đường 14- Phước Long nổ vào thời gian nào?

Câu 16: Với thắng lợi Phước Long và tình hình chiến sự sau Phước Long, đã giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thể nào?

Câu 17: Vì sao Hội nghị Bộ Chính trị 10-1974, quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tấn công chủ yếu trong năm 1975?

Câu 18: Ghi thời gian tương ứng với sự kiện sau đây cho phù hợp:

1. Ta đánh nghi binh ở Plâycu, Kontum nhằm thu hút địch vào hướng đó. ……………
2. Quân ta tấn công vào thị xã Buôn Ma Thuột ……………
3. Quân địch mở cuộc phản công tái chiếm Buôn Ma Thuột nhưng bị đánh bại ……………
4. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút khỏi Plâycu, Kontum và toàn bộ Tây Nguyên về giữ vùng duyên hải Nam Trung Bộ ……………
5. Quân ta được lệnh đánh chặn và truy kích địch trên đường chúng rút chạy khỏi Tây Nguyên ……………
6. Chiến dịch Tây Nguyên kết thúc ……………

Câu 19: Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của chiến dịch Tây Nguyên?

Câu 20: Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là:

Câu 21: Tính từ lúc quân ta giải phóng Quảng Trị đến lúc giải phóng Đà Nẵng là bao nhiêu ngày?

Câu 22: Hãy điền thời gian vào sự kiện lịch sử dưới đây cho phù hợp:
1. .................... Giải phóng Quảng Trị.
2. .................... Giải phóng Thừa Thiên-Huế.
3. ...................  Giải phóng Đà Nẵng.
4. ................... Giải phóng Quảng Ngãi.
5. ................... Giải phóng Tam Kì.
 

Câu 23: Sau khi thất thủ ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch phải lùi về phòng thủ ở đâu?

Câu 24: “Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam..." Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?

Câu 25: Tinh thần “Đi nhanh đến, đánh nhanh thắng” và khí thế “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”. Đó là tinh thần và khí thế ra quân của dân tộc ta trong:

Câu 26: Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông, đã bị quân ta phá vỡ vào thòi gian nào?

Câu 27: Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức tổng thống sau ngày tổng thống Pho của Mĩ ra lệnh di tản hết người Mĩ khỏi Sài Gòn. Đúng hay sai?

Câu 28: Từ lúc quân ta được lệnh nổ súng mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh đến khi giải phóng Sài Gòn- Gia Định là bao nhiêu ngày?

Câu 29: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 30- 4-1975, diễn ra sự kiện cơ bản nào ở Sài Gòn?

Câu 30: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975: mốc mở đầu và kết thúc?

Câu 31: Năm đời tổng thống Mĩ nối chân nhau điều hành qua 4 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mĩ. Vậy tổng thống nào nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam? 

Câu 32: Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì?

Câu 33: Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

/ĐỀ THI MỚI

ĐỀ THI KHÁC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây