© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức (Đề 02)

  • : 43
  • : 30 phút

Đề thi Tin học văn phòng dành cho thi tuyển công chức các ngành

Câu 1: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

Câu 2: Trong WinWord, để soạn thảo một công thức toán học phức tạp, ta thường dùng công cụ :

Câu 3: Hệ điều hành là :

Câu 4: Trong Winword, để sao chép một đoạn văn bản vào Clipboard, ta đánh dấu đoạn văn ; sau

Câu 5: Trong WinWord, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta có thể khai báo đơn vị đo

Câu 6: Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?      

Câu 7: Trong soạn thảo Winword, để tạo một bảng (Table), ta thực hiện :

Câu 8: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ :

Câu 9: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn tạo ký tự to đầu dòng của đoạn văn, ta thực hiện :

Câu 10: Điều nào không đúng khi nói về điều kiện làm việc của nghề Tin học văn phòng?

Câu 11: Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp Ctrl - F là :

Câu 12: Internet hiện nay phát triển ngày càng nhanh ; theo bạn, thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là :

Câu 13: Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện:

Câu 14: Bạn hiểu Virus tin học là gì ?

Câu 15: Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ gõ : chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè; ta bấm phím:

Câu 16: Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó ?

Câu 17: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?
    a). TIN HOC VAN PHONG    b). Tin hoc van phong
    c). tin hoc van phong    d). Tin Hoc Van Phong

Câu 18: Trong Windows, có thể sử dụng chương trình nào như một máy tính bỏ túi ?

Câu 19:  Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là:      

Câu 20: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

Câu 21:  Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện:

Câu 22: Để trình diễn một Slide trong PowerPoint, ta bấm :

Câu 23: Trong soạn thảo văn bản Word, muốn lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện

Câu 24:  Trong Winword, để mở một tài liệu đã được soạn thảo trong Winword :

Câu 25: Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì?

Câu 26: Trong WinWord, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu văn bản ?

Câu 27: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục :

Câu 28: rong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận được kết quả ?

Câu 29: Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?

Câu 30: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

Câu 31: Hãy chọn ra tên thiết bị mạng?

Câu 32: Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

Câu 33: Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

Câu 34: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :

Câu 35: Trong máy tính RAM có nghĩa là gì ?

Câu 36: Người và máy tính giao tiếp thông qua :

Câu 37: Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

Câu 38: Trong soạn thảo văn bản Word, để đóng một hồ sơ đang mở, ta thực hiện :

Câu 39: Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

Câu 40:  Khi đang sử dụng Windows, để lưu nội dung màn hình vào bộ nhớ Clipboard ta sử dụng các phím nào?

Câu 41: Khi đang trình diễn trong PowerPoint, muốn kết thúc phiên trình diễn, ta thực hiện :

Câu 42: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:

Câu 43: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả :

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây