© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm tin học 11, chương I

  • : 37
  • : 20 phút

Chương I : MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH

VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Câu 1: Hãy chọn phương án ghép phù hợp nhất . Ngôn ngữ lập trình là gì :

Câu 2: Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai ?

Câu 3: Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?

Câu 4:     Phát biểu nào sau đây chắc chắn sai ?

Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ 

Câu 6: Hãy chọn phương án ghép đúng . Ngôn ngữ máy là

Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng . Hợp ngữ là ngôn ngữ 

Câu 8: Hãy chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình bậc cao là ngôn ngữ

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây chắc chắn sai ?

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về biên dịch và thông dịch ?

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 13: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 14: Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau đây:

Câu 15: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?

Câu 18:     Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất ?

Câu 19: Hãy chọn biểu diễn hằng đúng trong các biểu diễn sau :

Câu 20: Hãy chọn biểu diễn tên đúng trong những biểu diễn sau

Câu 21: Chương trình viết bằng hợp ngữ không có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau :

Câu 22: Chương trình dịch không có khả năng nào trong các khả năng sau ?

Câu 23: Phát biểu nào dưới đây đúng ?

Câu 24: Chương trình dịch là chương trình có chức năng

Câu 25: Trong tin học, hằng là đại lượng<

Câu 26: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là

Câu 27: Trong các cách khai báo Hằng sau đây, cách khai báo nào là đúng ?

Câu 28: Hãy chọn phát biểu sai ?

Câu 29: Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa CONST dùng để khai báo

Câu 30: Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa USES  dùng để khai báo

Câu 31: Tên nào không đúng trong ngôn ngữ Pascal

Câu 32: Bằng 2 chữ cái A và B , người ta có thể viết được mấy tên đúng có độ dài không quá 2 chữ cái

Câu 33: Có mấy loại hằng ?

Câu 34: Trong Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào ?

Câu 35: Trong những biểu diễn dưới đây, biểu diễn nào là từ khóa trong Pascal ?

Câu 36: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn ?

Câu 37: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây