© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm tin học 11, chương II

  • : 58
  • : 30 phút

Chương II : CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

 

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau :

Câu 2: Chọn câu đúng trong các câu sau :

Câu 3: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?

Câu 4: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?

Câu 5: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?

Câu 6: Chọn câu phát biểu hợp lí nhất ?

Câu 7: xét chương trình Pascal cho khung dưới đây :

PROGRAM vi_du;

BEGIN

Writeln(‘Xin chao cac ban’);

Writeln(‘Moi cac ban lam quen voi Pascal’);

END.

Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây :

Câu 8: Hãy chọn phương án ghép sai . Ngôn ngữ lập trình cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn để

Câu 9: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai ?

Câu 11: Cho các gợi ý về khai báo biến như sau : 
    Nên đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của biến đó.
    Không nên đặt tên biến quá ngắn.
    Không nên đặt tên biến quá dài, dễ mắc lỗi khi gõ tên biến trong chương trình.
    Khi khai báo biến cần chú ý đến phạm vi giá trị của nó để chọn kiểu biến cho phù hợp.
Có bao nhiêu gợi ý đúng ?

Câu 12: Trong bài toán giải phương trình bậc hai : ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 ), có thể chọn đặt tên các biến tương ứng cho các đại lượng : hệ số của x2, hệ số của x, hệ số tự do, biệt số delta = b2 - 4*a*c, hai nghiệm (nếu có) là x1, x2 là :

Câu 13: Trường hợp nào dưới đây không phải là tên biến trong Pascal ?

Câu 14:  Trường hợp nào dưới đây là tên biến trong Pascal ?

Câu 15: Cho khai báo biến sau đây (trong Pascal) : 

Var m, n : integer ;

        x, y : real ;

Lệnh gán nào sau đây là sai ?

Câu 16: Trường hợp nào sau đây không phải là lệnh gán trong Pascal ?

Câu 17: Cho một chương trình còn lỗi như sau :

Var

            A, b, c : real ;

            A := 1; b := 1; c := 5 ;

            d := b*b – 4*a*c ;

            writeln(‘d = ’,d);

END.

Tìm kết luận đúng nhất về lỗi của chương trình trong các kết luận sau :

Câu 18: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây :

Câu 19: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây là sai ?ch).

Câu 21: Thực hiện chương trình Pascal sau đây :

Var a, N : integer ;

BEGIN

            N := 645 ;

A := N mod 10 ;

N := N div 10 ;

A := A + N div 10 ;

A := A + N mod 10 ;

Write(a);

END.
 Ta thu được kết quả nào ?

Câu 22: Hãy chọn phương án ghép đúng . Biểu thức : 25 div 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

Câu 23:  Hãy chọn phương án ghép đúng . Biểu thức : 25 mod 3 + 5 / 2 * 3 có giá trị là :

Câu 24: Những biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE ? ;

Câu 25: Cho x và y là các biến đã khai báo kiểu thực, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

Câu 26: Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau : 

x := 10 ;

Writeln(x:7:2);

thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau ?

Câu 27: Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây ?

Câu 28: Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau đây là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z); ?

Câu 29: Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong các cách sau đây, khi thực hiện câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây