© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

  • : 46
  • : 30 phút

Luyện tập trắc nghiệm Lịch sử 8, bài số 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Câu 1:  Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, với sự  hình thành hai giai cấp mới, đó là:

Câu 2: Nền sản xuất mới (sản xuất tư bản chủ nghĩa) ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?

Câu 3: Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có quyền lực về chính trị, bị nhà nước phong kiến kìm hãm, nhân dân lao động (chủ yếu là nông dân , thợ thủ công , công nhân) bị áp lực, bóc lột nặng nề. Đó là đặc điểm kinh tế, xã hội ở Tây Âu trong các thế kỷ nào?.

Câu 4: Khi nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa ra đời trong lòng xã hội phong kiến, màu thuẫn mới nào sảy sinh ?

Câu 5: Vào đầu thế kỉ XVI, vùng đất của Nê-đéc-lan (thuộc hai nước Hà Lan và Bỉ hiện nay) có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất Tây Âu. Đúng hay sai?

Câu 6: Đặc điểm nổi bật nhất của Nê-đéc-lan trước khi bùng nổ cách mạng tư sản là gì?

Câu 7: Giai cấp công nhân làm thuê ở Nê-đéc-lan xuất thân chủ yếu từ các thành phần nào?

Câu 8: Từ thế kỉ XII đến thế kỉ XIV, Nê-đéc- lan bị lệ thuộc vào vương quốc nào?

Câu 9: Cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan chống Tây Ban Nha bùng nổ vào thời gian nào?

Câu 10: Vì sao cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan được gọi là  "phong trào phá tượng Thánh”?

Câu 11: Trước sự xâm lược tàn bạo của quân đội Tây Ban Nha vào tháng 6-1567, quý tộc và tư sản lớp trên của Nê-đéc-lan tỏ thái độ như thế nào?

Câu 12: Nền độc lập của Hà Lan được chính thức công nhận vào năm nào?

Câu 13: Thế kỉ XVI, XVII trong sự phát triển chung của châu Âu, quan hệ tư bản chủ nghĩa ở nước nào phát triển mạnh nhất?

Câu 14: Quan hệ tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh ở Anh thể hiện ở điểm nào?

Câu 15: Từ thể kỉ XVI, quan hệ kinh tế nào đỏ thâm nhập vào nông thôn Anh, làm thay đổi cơ cấu kinh tế và phương thức kinh doanh?

Câu 16: Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nào nổi tiếng nhất ở Anh?

Câu 17: Vì sao người nông dân ở Anh phải ra thành thị bán sức lao động cho tư bản hay di cư sang Tây bán cầu?

Câu 18: Một số địa chủ phong kiến ở Anh chuyển sang kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, trở thành những tầng lớp nào?

Câu 19: Trước cách mạng ở Anh nảy sinh mâu thuẫn nào mới?

Câu 20: Cuộc nội chiến ở Anh bùng nổ vào thời gian nào?

Câu 21: Cuộc nội chiến ở Anh diễn ra giữa các thế lực nào?

Câu 22: Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vào thời gian nào? Tương ứng với sự kiện gì?

Câu 23: Khi nước Anh trở thành nước cộng hòa, mọi quyền hành nằm trong tay giai cấp nào?

Câu 24: Lực lượng nào là chủ yếu tham gia trong Cách mạng tư Sản Anh để chống lại chế độ phong kiến?

Câu 25: Chế độ độc tài quân sự ở Anh được thiết lập vào thời gian nào? Do ai đứng đầu?

Câu 26: Lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

Câu 27: Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
 
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Anh phát triển mạnh nhất ở châu Âu.
B. Nhiều trung tâm lớn về công nghiệp, thương mại, tài chính được hình thành, tiêu biểu là Luân Đôn.
C. Địa chủ chuyển thành quý tộc mới.
D. Tư sản, quý tộc mới mâu thuẫn gay gắt với nhau.

Câu 28: Kết nối các niên đại A với sự kiện ở cột B cho đúng.

A B
A. Năm 1640
B. Tháng 8-1642
C. Năm 1648
D. Ngày 30-1-1649
E. Tháng 12- 1688
1. Nội chiến
2. Vua Sác-lơ I triệu tập quân đội
3. Xử tử Sác- lơ I, Anh trở thành nước cộng hòa.
4. Nội chiến kết thúc
5. Đảo chính, phế truất vua Giêm II thiết lập chế độ quân chủ lập hiến

 

Câu 29: Các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
A. Năm 1640, Cách mạng tư sản Anh bùng nổ.
B. Tháng 8-1642. Cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao.
C. Vin-hem O-ran-giơ thiết lập chế độ độc tài quân sự.
D. Ngày 30-1-1649 Sác-lơ I bị xử tử.

Câu 30: Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”, Đó là ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản nào?

Câu 31: Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

Câu 32: Đánh dấu chọn câu trả lời đúng vào ố trống □ các câu dưới đây

Câu 33: Nguyên nhân nào thúc đẩy thực dân Anh nhanh chóng thành lập các thuộc địa của mình ở Bắc Mĩ?

Câu 34: Thực dân Anh lần lượt xâm chiêm và lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ vào khoảng thời gian nào?

Câu 35: Khi đến Bắc Mĩ, thực dân Anh đã đối xử với người In-đi- an ở đây như thế nào?

Câu 36: Mục đích xâm chiếm các thuộc địa ở Bắc Mĩ của thực dân Anh là gì?

Câu 37: Đặc điểm kinh tế của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ trong giữa đầu thế kỉ XVIII là gì?

Câu 38: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1774 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Bắc Mĩ?

Câu 39: Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất ở Phi-la-đen-phi-a, các đại biểu yêu cầu thực dân Anh điều gì?

Câu 40: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ chính thức bùng nổ vào thời gian nào?

Câu 41: Thực dân Anh thực hiện biện pháp gì nhằm ngăn cản sự phát triển công, thương nghiệp của các thuộc địa của Bắc Mĩ?

Câu 42: Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là gì?

Câu 43: Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ bằng văn kiện nào?

Câu 44: Chọn niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở cột B đã cho sau:
 

A B
A. 05-9-1774
B. 04-1775
C. 04-7-1776
D. 17-10-1777
E. 1783
F. 1787
1. Chiến tranh bùng nổ giữa chính quốc và thuộc địa Bắc Mĩ
2. Tuyên ngôn độc lập
3. Hội nghị lục địa ở Phi-la-đen-phi-a
4. Hiệp ước Véc-xai
5. Quân khởi nghĩa giành tháng lợi tại mặt trận Xa-ra -tô-ga
6. Hiến pháp được ban hành; Mĩ là nước cộng hoà liên bang
 

Câu 45: Kết quả lớn nhất cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:

Câu 46: Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư sản. Đúng hay sai?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây