© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 20

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Con người gây đột biến đa bội thể ở thực vật với mục đích:

Câu 2: Cơ sở của việc ứng dụng đột biến đa bội, khắc phục tính bất thụ của con lai nhận được trong phép lai xa là:

Câu 3: Theo quan niệm hiện đại, có những loại biến dị nào sau đây:

Câu 4: Biến dị di truyền bao gồm:

Câu 5: Biến dị tổ hợp là:

Câu 6: Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào giống nhau sau đây:
I. Đều làm biến đổi vật chất di truyền.
II. Đều làm biến đổi kiểu hình.
III. Đều là các biến dị di truyền.
IV. Đều xuất hiện do tác động của nhân tố lí hóa môi trường.
V. Đều có vai trò cung cấp nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.

Câu 7: Biến dị tổ hợp được phát sinh do:

Câu 8: Câu nào sau đây có nội dung đúng:
I. Trong biến dị tổ hợp, vật chất di truyền không bị biến đổi mà chỉ tổ hợp lại còn trong đột biến có sự thay đổi vật chất di truyền.
II. Các biến dị tổ hợp luôn luôn xuất hiện ở thể hệ sau còn đột biến có thể xuất hiện ngay trong đời cá thể.
III. Các biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu quan trọng cung cấp cho chọn giống và tiến hóa còn đột biến vì ảnh hưởng lớn đến sức sống sinh vật nên vai trò kém quan trọng hơn.
IV. Biến dị tổ hợp có thể định hướng được còn các đột biến tự nhiên thường xuất hiện ngẫu nhiên, vô hướng.

Câu 9: Nguyên nhân dẫn đến xuất hiện biến dị tổ hợp do cơ chế phân li độc lập:

Câu 10: Điều kiện nào sau đây không phải là ưu điểm của chọn lọc hàng loạt:
I. Dễ tiến hành.
II. Năng suất được ổn định nhanh.
III. Giá thành rẻ.
IV. Được áp dụng phổ biến.
V. Chọn kiểu gen.

Câu 11: Ưu điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là:

Câu 12: Trong chọn giống thực vật, chọn lọc cá thể thường được sử dụng cho đối tượng:

Câu 13: Một trong những ưu điểm của chọn lọc cá thể là:

Câu 14: Phương pháp chọn cá thể có nhược điểm cơ bản sau:

Câu 15: Nội dung nào sau đây sai với phương pháp chọn lọc cá thể:
I. Vì được đánh giá kết hợp giữa kiểu gen và kiểu hình nên hiệu quả chọn giống chính xác và nhanh, nhưng cần phải theo dõi chặt chẽ, công phu.
II. Được áp dụng cho cây sinh sản dinh dưỡng vào dòng tự thụ phấn.
III. Được áp dụng phổ biến cho cây giao phấn.
IV. Có thể đánh giá chất lượng của giống bằng cách gieo riêng các hạt được lấy từ một cây.

Câu 16: Ngày nay sự sống không được xuất hiện theo con đường hóa học vì:

Câu 17: Dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hóa sinh học là:

Câu 18: Đóng góp nổi bật nhất của Đac Uyn là:

Câu 19: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đac Uyn là:

Câu 20: Nhân tố nào sau đây quan trọng nhất đối với sự tiến hóa:

Câu 21: Trong cùng một khu phân bố địa lí, các quần thể của loài được chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện sinh thái khác nhau, hình thành nòi sau đó đến loài mới. Đây là phương thức:

Câu 22: Phương thức hình thành loài mới bằng con đường sinh thái thường gặp ở:

Câu 23: Nhân tố nào sau đây phân biệt sự giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi với quá trình hình thành loài mới:

Câu 24: Phương thức hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường được sử dụng ở:

Câu 25: Kết quả lai giữa loài cỏ Châu Âu có 2n = 50 với loài cỏ gốc Mỹ nhập vào Anh có 2n = 70 tạo ra cỏ Spartina có 120 NST có Spartina dược gọi là:

Câu 26: Đặc điểm nào sau đây không có trong phương thức hình thành thể song nhị bội:
I. Lai hữu tính giữa hai loài thực vật tạo ra con lai bất thụ
II. Dùng Cônsixin nồng độ 0,1% - 0,2% để gây đột biến đa bội
III. Tạo tế bào trần của hai loài là chất xúc tác kết dính chúng, tạo ra tế bào lai.
IV. Dùng hoocmôn thích hợp kích thích để tạo thể song nhị bội.

Câu 27: Phát biểu nào sau đây đúng:

Câu 28: Thời gian hình thành loài mới có thể xảy ra ngắn hơn do:

Câu 29: Ở giai đoạn vượn người có hóa thạch chủ yếu nào:

Câu 30: Loài người sẽ không biến đổi thành loài nào khác vì:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây