© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 19

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Do đột biến xuất hiện thể khảm. Nội dung nào sai, khi nói về thể khảm:

Câu 2: Loại đột biến nào sau đây xảy ra trong quá trình phân bào:

Câu 3: Loại đột biến nào sau đây xảy ra cả trong nhân và ngoài nhân:

Câu 4: Các thể đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được vì:

Câu 5: Thể tứ bội khác với thể song nhị bội ở điểm nào sau đây:

Câu 6: Nguyên nhân dẫn đến xuất hiện biến dị tổ hợp do cơ chế hoán vị gen:

Câu 7: Điều nào sau đây không đúng đối với biến dị tổ hợp:

Câu 8: Thường biến là:

Câu 9: Các biến dị nào sau đây không là thường biến:
I. Lá rụng vào mùa thu mỗi năm.
II. Da người sạm đen khi ra nắng.
III. Người di cư lên vùng cao nguyên có số lượng hồng cầu tăng.
IV. Sự xuất hiện bệnh loạn sắc ở người.
V. Cùng một giống nhưng trong điều kiện chăm sóc tốt, lợn tăng trọng nhanh hơn những cá thể ít được chăm sóc.

Câu 10: Thường biến xuất hiện do nguyên nhân nào:

Câu 11: Trong ngành chọn giống thực vật, hai phương pháp thường được sử dụng để chọn lọc là:

Câu 12: Phương pháp chọn lọc chỉ dựa vào kiểu hình, không để ý đến kiểu gen được gọi là:

Câu 13: Ở dòng giao phấn, muốn tiến hành chọn hàng loạt, thu được giống có năng suất ổn định, phải:

Câu 14: Phương pháp chọn lọc trong đó có sự kết hợp việc kiểm tra kiểu gen lẫn kiểu hình được gọi là:

Câu 15: Hệ số di truyền là:

Câu 16: Nội dung nào sau đây sai:

Câu 17: Nội dung nào sau đây sai, khi đề cập đến quá trình phát triển sự sống:

Câu 18: Sinh giới đã phát triển theo hướng:

Câu 19: Điểm khác nhau giữa chọn lọc nhân tạo và chọn lọc tự nhiên là:
I. Chọn lọc nhân tạo xuất hiện khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt còn chọn lọc tự nhiên xuất hiện khi sự sống bắt đầu.
II. Quá trình tích lũy biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại của chọn lọc nhân tạo là cho con người, còn ờ chọn lọc tự nhiên là cho bản thân sinh vật.
III. Kết quả của chọn lọc nhân tạo hình thành nòi mới thứ mới còn của chọn lọc tự nhiên là hình thành loài mới.
IV. Chọn lọc nhân tạo được tiến hành toàn diện, sâu sắc còn chọn lọc tự nhiên chỉ diễn ra ở một phần của sinh giới.
V. Ở chọn lọc nhân tạo, nhân tố chọn lọc là con người, còn ở chọn lọc tự nhiên, nhân tố chọn lọc là môi trường sống.

Câu 20: Để giải thích về nguồn gốc các loài, Đac Uyn xem vai trò nhân tố tiến hóa sau đây quan trọng nhất:

Câu 21: Các quần thể hay nhóm quần thể của loài có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành đơn vị cấu trúc nào:

Câu 22: Hai nòi có khu phân bố không trùm lên nhau gọi là:

Câu 23: Nhóm quần thể phân bố ký sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ được gọi là:

Câu 24: Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử cải biến (A) của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra (B), cách li sinh sản với (C). (A) và (B) lần lượt là.

Câu 25: Vẫn nội dung trên, (C) là:

Câu 26: Các nhân tố nào sau đây cùng với mối quan hệ của nó tham gia quá trình hình thành loài mới:

Câu 27: Nếu chỉ dựa vào ba nhân tố quá trình đột biến, quá trình giao phối và quá trình chọn lọc tự nhiên ta chỉ giải thích được (A) và (B), (A) và (B) lần lượt là:

Câu 28: Theo quan niệm hiện đại có bao nhiêu con đường chủ yếu để hình thành loài mới.

Câu 29: Nội dung nào sau đây đúng đối với quan niệm hiện đại của Machusin, khi đề cập đến quá trình phát sinh loài người:

Câu 30: Vượn người ngày nay không thể chuyển biến thành người do:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây