© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 14.

  • : 30
  • : 20 phút

Một đoạn ADN chứa gen sản xuất với các cặp nuclêôtit chưa hoàn chỉnh như sau:
de14

Biết các bộ ba mã sao tương ứng với các axit amin sau đây: XGA = AGA = Arginin; AAU: Asparagin; UGA: Mã kết thúc; UAX: Tirôxin; GUA: Valin; GXU: Alanin; AUG: (mã mở đầu) Mêtiônin. Sử dụng các dữ kiện trên trả lời các câu từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1: Hãy viết trình tự các ribônuclêôtit trong bản mã sao được tổng hợp từ gen sản xuất nói trên:

Câu 2: Cho biết trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin do gen cấu trúc nói trên tổng hợp:

Câu 3: Khi xảy ra đột biến thay cặp nuclêôtit thứ T và G-X bằng cặp T-A thì cấu trúc của phân tử prôtêin tương ứng sẽ thay đổi như thế nào:

Câu 4: Khi đột biến mất 1 cặp nuclêôtit thứ 5 là A-T, chuỗi pôlipeptit có gì thay đổi:

Câu 5: Do đột biến đã thay cặp nuclêôtit thứ tự bằng một cặp nuclêôtit khác, cấu trúc của prôtêin thay đổi ra sao:

Câu 6: Khi xảy ra đột biến dạng đảo vị trí giữa hai cặp nuclêôtit thứ 8 và 10, sẽ có gì thay đổi trong chuỗi pôlipeptit tương ứng:

Câu 7: Trường hợp nuclêôtit thứ 10 là G-X bị thay thế bởi A-T. Hậu quả gì sẽ xảy ra trong sản phẩm prôtêin được tổng hợp:

Cho A: Gen quy định cây cao; a. Gen quy định cây thấp. Xét phép lai giữa các cá thể dị bội: Aaa x Aaa. Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu hỏi từ câu 8 đến câu 10.

Câu 8: Số kiểu tổ hợp giao tử xuất hiện từ phép lai trên:

Câu 9: Số kiểu gen xuất hiện ở thế hệ sau:

Câu 10: Tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ F1:

Câu 11: Phương pháp lai khác dòng được sử dụng thành công đầu tiên trên đối tượng (A) vào đầu thế kỷ (B), (A) và (B) lần lượt là:

Câu 12: Lai khác thứ biểu hiện được ưu thế lai do:

Câu 13: Trong phép lai kinh tế, người ta sử dụng cặp bố mẹ có đặc điểm nào:

Câu 14: Nội dung nào sau đây sai, khi đề cập đến phép lai kinh tế:

Câu 15: Lai cải tiến giống không có đặc điểm sau:

Câu 16: Trong phương pháp nghiên cứu tế bào, con người sử dụng loại tế bào nào để quan sát:

Câu 17: Nguyên tắc để phát hiện sự bất thường hay bình thường của một cá thể, trong phương pháp nghiên cứu tế bào là:

Câu 18: Trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học, nghĩa của Côaxecva là:

Câu 19: Loài người đã xuất hiện ở kỷ (A), đại (B), (A) và (B) lần lượt là:

Câu 20: Nội dung nào sau đây không đúng theo quan niệm của Đac Uyn:
I. Mọi vật nuôi và cây trồng đều có nguồn gốc từ thiên nhiên hoang dại.
II. Tính thích nghi và đa dạng của vật nuôi, cây trồng là kết quả của quá trình chọn lọc nhân tạo.
III. Chọn lọc nhân tạo là động lực thúc đẩy toàn bộ sinh giới tiến hóa.
IV.  Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ khi có sự sống.

Câu 21: Theo quan niệm của Đac Uyn, nội dung nào sau đây sai :

Câu 22: Các hình thức cách li giữa các quần thể sinh vật gồm:

Câu 23: Dạng cách li nào thúc đẩy hệ gen mở của quần thể, trở thành hệ gen kín của loài mới.

Câu 24: Đặc điểm của cách li địa lí là:

Câu 25: Đặc điểm của cách li sinh thái là;

Câu 26: Đặc điểm của cách li sinh sản là:

Câu 27: Đặc điểm của cách li di truyền là:

Câu 28: Cách li có vai trò nào sau đây trong tiến hóa:

Câu 29: Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo ở giai đoạn người tối cổ, đến người hiện đại là do:

Câu 30: Trong quá trình phát sinh loài người, sự hoàn thiện dần đôi bàn tay người có sự chi phối của:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây