© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm vật lý 12, Dao động điện từ và sóng điện từ

  • : 36
  • : 30 phút

Câu 1: Trong mạch dao động LC, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế của tụ điện dao động điều hoà cùng tần số và:

Câu 2: Trong mạch dao động LC, cường độ dòng điện và điện tích dao động điều hoà cùng tần số và:

Câu 3: Trong mạch dao động LC, điện tích và hiệu điện thế của tụ điện dao động điều hoà cùng tần số và:

Câu 4: Chọn câu sai:
Trong mạch dao động lý tưởng

Câu 5: Tần số dao động riêng của mạch dao động LC được xác định theo công thức:

Câu 6: Chu kỳ dao động riêng của mạch dao động LC được xác định theo công thức:

Câu 7: Chọn câu sai:
Tần số dao động điện từ tự duy trì trong một mạch dao động

Câu 8: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung c = 0,4 μF. Muốn cho tần số dao động riêng của mạch là 500Hz phải chọn độ tự cảm của cuộn dây là:

Câu 9: Mạch dao động gồm tụ điện điện dung 0,15μF và cuộn dây thuần cảm hệ số tự cảm 5 μH. Hiệu.điện thế cực đại đặt vào tụ điện là 1,5V. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch là:

Câu 10: Một mạch dao động thực hiện dao động điện từ tự do, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật q = 2,5cos(2.103 πt) (μC). Điện dung của tụ điện là 0,25 μF. Năng lượng điện từ của mạch và biểu thức cường độ dòng điện trong Mạch lần lượt là: 

Câu 11: Sóng vô tuyến có tần số giới hạn trong khoảng từ 0,1 MHz (sóng dài) đến 103 MHz (sóng cực ngắn). Tụ điện của mạch dao động trong sơ đồ vô tuyến có điện dung cỡ nF. Hỏi độ tự cảm của mạch phải nằm trong giới hạn nào?

Câu 12: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gôm cuộn dây có độ tự cảm 2μH. Coi vận tốc sóng điện từ trong không khí bằng vận tốc sóng điện từ trong chân không. Để máy thu thanh thu được các sóng có bước sóng từ 57m (coi bằng 18πm) đến 753m (coi bằng 240πm) thì tụ điện phải có điện dung biến thiên trong khoảng:

Câu 13: Cuộn cảm của mạch dao động có độ tụ cảm 0,lmH; tụ diện có điện dung 0,25 μF, điện trở của mạch là 15 Q . Đặt vào mạch một điện áp cường bức biên độ 1,5V có tần số và công suất bằng bao nhiêu để mạch thực hiện dao động điện từ cộng hưởng?

Câu 14: Một cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện C1, C2. Nếu mạch dao động gồm cuộn dây và tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1 = 30KHz, nếu mạch gồm cuộn dây và tụ C2 thì tần số dao động riêng của mạch là f2 = 40KHz. Nếu mạch dao động gồm cuộn dây, tụ C1 và C2 ghép nối tiếp thì tần sổ dao động riêng của mạch là:

Câu 15: Một cuộn dây thuần cảm và hai tụ điện C1, C2. Nếu mạch dao động gồm cuộn dây và tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1 = 30KHz, nếu mạch gồm cuộn dây và tụ C2 thì tần sổ dao động riêng của mạch là f2 = 40KHz. Nếu mạch dao động gồm cuộn dây và bộ tụ gồm tụ C1 và C2 ghép song song thì tần sổ dao động riêng của mạch là:

Câu 16: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm hệ số tự cảm 2,5 μH và tụ điện điện dung 500pF. Mạch có thể thu được sóng có bước sóng là:

Câu 17: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm hệ số tự cảm 2,5 μH và tụ điện điện dung 500pF. Để máy thu được dải sóng có bước sóng từ 10m đến 50m, người ta ghép thêm một tụ xoay có điện dung biến thiên, cần phải ghép như thế nào và điện dung tụ phải nằm trong giới hạn nào? Lấy n2 = 10

Câu 18: Tụ điện của mạch dao động điện từ có điện dung 0,1 μF ban đầu được tích điện ở hiệu điện thế Uo = 100V. Sau đó mạch dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát sau khi dao động điện từ trong khung tắt hẳn là:

Câu 19: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm 0, 05mH và tụ xoay có điện dung biến thiên từ 50pF đến 450pF. Mạch có thể thu được sóng điện từ có bước sóng giới hạn trong khoảng từ:

Câu 20: Mạch dao động gồm cuộn dây hệ số tự cảm 20 μH và tụ điện điện dung 300pF, điện trở thuần của mạch là 5Ω. Để duy trì dao động của mạch với biên độ của hiệu điện thế là 3V, cần phải cung cấp cho mạch một công suất điện bằng:

Câu 21: Một mạch dao động có độ tự cảm 1,5 μH và điện dung 15pF, điện trở thuần 0,02 Ω. Đặt vào mạch một suất điện động cưỡng bức có biên độ không đổi 0,01mV. Khi xảy ra cộng hưởng điện từ trong mạch, tần số của suất điện động cưỡng bức và biên độ cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là:

Câu 22: Mạch dao động của máy thu vô tuyến có cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,5 μH đến 10μH, tụ điện có điện dung biến thiên từ 10pF đến 500pF. Mạch này có thể bắt được các sóng vô tuyến có bước sóng giới hạn

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không phải của sóng điện từ:

Câu 24: Trong sóng điện từ, dao động của véc tơ cường độ điện trường E và véc tơ cảm ứng từ B là:

Câu 25: Vận tốc truyền sóng điện từ trong không khí là 3.108 m/s. Tần số dao động của véc tơ cường độ điện trường E của sóng điện từ bước sóng 2cm trong không khí là:

Câu 26: Mạch dao động của một máy thu thanh đang bắt được sóng 50m. cần phải thay đổi độ tự cảm của cuộn dây trong mạch dao động như thế nào để bắt được sóng 25m?

Câu 27: Các véc tơ E ,B,ccủa sóng điện từ phân bổ đối với nhau như thế nào?

Câu 28: Trên hình 4.1 vẽ sơ đồ máy thu tách sóng.
Nhờ bộ phận nào của máy mà sự tách sóng thực hiện được?

h4 1

Câu 29: Các bộ phận cơ bản của máy thu thanh vô tuyến đơn giản là:

Câu 30: Trên hình 4.2 biểu diễn đồ thị dao động điện trong các mạch của máy phát và thu vô tuyến điện. Đồ thị nào ứng với dao động điện sau khi đi qua mạch biển diệu:

h4 2

Câu 31: Khảo sát ba trường hợp chuyển động của electron:
1. chuyển động thẳng đều;
2. chuyển động thẳng nhanh dần đều;
3. dao động điều hoà.
Bức xạ sóng điện từ xảy ra trong trường hợp:

Câu 32: Rađa phát tín hiệu đến một máy bay cách xa 60km. Sau bao lâu kể từ khi phát thì thu được tín hiệu phản xạ từ máy bay:

Câu 33: Trong thông tin liên lạc giữa mặt đất và tàu vũ trụ đang hoạt động trên trạm quỹ đạo, người ta dùng sóng vô tuyến có bước sóng vào cỡ:

Câu 34: Trong vô tuyến truyền hình, người ta dùng sóng vô tuyến có bước sóng cỡ:

Câu 35: Tín hiệu nhận được ở mặt đất từ một vệ tinh thông tin có cường độ 1,2.10-9 w/m2 . Vùng phủ sóng đường kính 1000km. Công suất phát sóng điện từ của anten trên vệ tinh là:

Câu 36: Bước sóng của sóng vô tuyến nằm trong giới hạn:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây