© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm vật lý 12, Sóng cơ học

  • : 48
  • : 30 phút

Câu 1: Chọn câu sai:
Trong môi trường có sóng truyền qua

Câu 2: Chọn câu sai:

Câu 3: Chọn câu sai

Câu 4: Phương trình dưới đây biểu thị sóng hình sin truyền theo chiều dương trục Ox, với T là chu kỳ, ⋋ là bước sóng:

Câu 5: Biểu thức liên hệ chu kỳ T, tần số sóng f, bước sóng ⋋ và vận tốc truyền sóng v là

Câu 6: Vận tốc truyền sóng có tần số f trên sợi dây có lực căng F, mật độ khối lượng dài μ là:

Câu 7: Khi âm truyền từ không khí vào nước, bước sống của nó thay đổi thế nào? cho biết vận tốc âm trong nước là 1550m/s, trong không khí là 340m/s.

Câu 8: Một sóng cơ học có vận tốc lan truyền là 250m/s và bước sóng 2,5m. Tần số sóng là:

Câu 9: Một sóng hình sin lan truyền theo một sợi dây được mô tả bằng phương trình sóng u(x,t) = 3,25cos(4,5 πt-0,04πx), trong đó chiều dài tính bằng cm, thời gian tính bằng s. Tốc độ lan truyền của sóng là:

Câu 10: Người ta đặt trong nước một nguồn âm tần số 880Hz. Tìm khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha nhau, vận tốc âm trong nước là 1500m/s.

Câu 11: Sóng âm 440Hz lan truyền trong không khí với vận tốc 350m/s. Hai điểm trên phương truyền âm cách nhau 1,2m thì dao động:

Câu 12: Một sợi dây dài 160cm, khối lượng 200g một đầu gắn với âm thoa, đầu kia gắn với quả nặng khối lượng 20 kg, vắt qua ròng rọc (hình 3.3). Phần dây thẳng đứng dài 40cm. Lấy g = 9,81m/s2. Âm thoa rung với tần số 440 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là:
h3 3

Câu 13: Nữ vận động viên thể dục nhịp điệu biểu diễn với dải lụa. Hai đỉnh sóng gần nhau nhất trên dải lụa cách nhau 30cm, tần số lắc nhẹ cổ tay của vận động viên là 2Hz. Vận tốc truyền sóng trên dải lụa là:

Câu 14: Chọn câu sai

Câu 15: Trên một sợi dây dài 2m có sóng dừng tần số 12Hz. trên dây có 9 nút kể cả hai nút ở hai đầu. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu 16: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng theo phương trinh u0 = acos32πt. Điểm M cách hai nguồn lần lượt là d1 = 30 cm và d2 = 25,5cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 144cm/s. Coi biên độ sóng không thay đổi theo phương truyền sóng. Phương trình dao động của điểm M là:

Câu 17: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng theo phương trình Uo = acos32πt Điểm M cách hai nguồn lần lượt là d1 = 30 cm và d2 = 25,5cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 72cm/s. Coi biên độ sóng không thay đổi theo phương truyền sóng. Phương trình dao động của điểm M là:
 

Câu 18: Hai mũi nhọn S1 và S2 vừa vặn chạm vào mặt chất lỏng đựng trong một khay có bề mặt khá rộng. Nhờ một cần rung, chúng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng theo phương trình u = 3cos60πt (mm). Điểm M trên mặt thoáng của chất lỏng thuộc vùng hai sóng gặp nhau cách S1 và S2 lần lượt là 30cm và 27cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1,2m/s. Phương trình dao động của điểm M là: 

Câu 19: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp Svà S2 dao động với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách hai nguồn lần lượt là d1 = 30 cm và d2 = 25,5cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của S1S2 có thêm một gợn lồi nữa. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

Câu 20: Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau 24 cm dao động với tần số 25 Hz tạo hai sóng giao thoa với nhau trên mặt nước. Vận tốc truyền sóng là 1,5m/s. Giữa S1S2, Có bao nhiêu gọn sóng hình hypebol?

Câu 21: Hai nguồn kết hợp S1, và S2 cách nhau 18 cm dao động với tần số 25 Hz tạo hai sóng giao thoa với nhau trên mặt nước. Giữa S1S2 có 4 gợn sóng hình hypebol. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là:

Câu 22: Chọn câu sai:
Sóng phản xạ:

Câu 23: Xét dây AB chiều dài /, đầu A dao động điều hoà UA = acos2πft, đầu B cố định, M € (AB); MB = X. Phương trình sóng phản xạ là:

Câu 24: Trên một sợi dây hai đầu cổ định đồng thời tồn tại sóng tới và sóng phản xạ của nó. Để có sóng dừng trên dây thì:

Câu 25: Trên một sợi dây một đầu dao động điều hoà, một đầu tự do đồng thời tồn tại sóng tới và sóng phản xạ của nó. Để có sóng dừng trên dây thì:

Câu 26: Trên một sợi dây một đầu dao động điều hoà, một đầu tự do đồng thời tồn tại sóng tới và sóng phản xạ của nó. Để có sóng dừng trên dây thì:

Câu 27: Một sợi dây dài 160cm, (Hình 3.4) Vận tốc truyền sóng trên dây là 12m/s. (Coi rằng việc thay đổi chiều dài của đoạn dây thẳng đứng ảnh hưởng không đáng kể đến vận tốc truyền sóng).
h3 4

Câu 28: Một sợi dây dài 150cm, một đầu gắn với âm thoa, đầu kia gắn với quả nặng khối lượng M, vắt qua ròng rọc (hình 3.4). Điều chỉnh cho phần dây thẳng đứng dài 24cm thì trên đoạn dây nằm ngang có 8 nút sóng. Âm thoa rung với tần số 50 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu 29: Để đo vận tốc truyền âm trong không khí bàng hiện tượng cộng hưởng sóng dừng trong cột không khí, ngoài một bình thuỳ tinh A hình trụ cao khoảng 30- 40 cm, một ống nhựa B hình trụ hở hai đầu cao khoảng 60cm, có thể bỏ lọt dễ dàng vào bình A, mặt ngoài của B gần thước thẳng chạy suốt chiều dài ống, nhất thiết phải có thêm các thiết bị sau;

Câu 30: Với một dây mảnh đồng chất, nhẹ, một máy phát âm tần và một lực kế, không thể dùng thí nghiệm Menđơ cho mục đích:

Câu 31: Độ to của âm:

Câu 32: Biểu thức sau để xác định mức cường độ âm:
 

Câu 33: Chọn câu đúng:

Câu 34: Một nguồn âm coi là nguồn điểm phát âm thanh công suất 0,02W. Mức cường độ âm tại một điểm cách nguồn 15m là:

Câu 35: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đỉnh là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1 m, năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là:

Câu 36: Ghép nguồn âm với mức cường độ âm cho phù hợp:
 

Nguồn âm Mức cường độ âm (dB)
1. Tiếng người nói chuyện, cách
1 m
2. Tiếng lá rơi, cách 1m 
3. Tiếng nhạc nhẹ trong phòng 
4. Tiếng ồn ào ngoài chợ 
5. Tiếng còi ôtô trên đường 
 
a. 80
b. 40
c. 10
d. 60
e. 130

Câu 37: Chọn câu đúng:

Câu 38: Hai âm cỏ mức cường độ âm chênh lệch nhau 1dB. Tỷ số cường độ âm của chúng là:

Câu 39: Hiệu ứng Đốp-le là hiện tượng:

Câu 40: Với f - tần số âm phát, f - tần số biểu kiến, V - vận tốc truyền sóng, V - vận tốc nguồn âm, u - vận tốc máy thu đối với môi trường. Chọn công thức đúng cho hiệu ứng Đốp-le:

Câu 41: Dựa vào tần số biểu kiến thu được của tiếng còi phát ra từ ô tô đang chuyển động có thể xác định được vận tốc của ô tô. Trong một thí nghiệm máy thu đặt cạnh đường quốc lộ đo được tần sổ biểu kiến tiếng còi khi một ô tô chuyển động lại gần f1 = 750Hz, khi ô tô chuyển động xa dần f2 = 650 Hz. Vận tốc âm thanh trong không khí là 345m/s. Vận tốc ô tô và tần số riêng của tiếng còi là:

Câu 42: Một ô tô chuyển động trên đường nghe tiếng còi tầm của một nhà máy, tần số âm nghe được khi ô tô chuyển động về phía nhà máy cao hơn tần số nghe được khi ôtô chuyển động ra xa nhà máy 9/8 lần. Vận tốc âm thanh trong không khí là 340km/h. Vận tốc ôtô là:

Câu 43: Một người ngồi trên chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 72km/h nghe tiếng còi phát ra từ một ô tô chạy song song ngược chiều, tần số âm nghe được khi hai ô tô chuyển động lại gần nhau cao gấp 1,2 lần khi hai ô tô chuyển động xa nhau. Vận tốc âm thanh là 350m/s. Tính vận tốc của ô tô chạy ngược chiều, coi rằng ô tô chuyển động đều.

Câu 44: Một người ngồi trên ô tô A đang chạy với vận tốc 72km/h nghe tiếng còi phát  ra từ một ô tô B chạy song song ngược chiều với vận tốc 54km/h, vận tốc âm thanh là 350m/s, tần số riêng của tiếng còi là 1000Hz. Bước sóng của sóng âm đối với người ngồi trên ô tô A và ô tô B khi hai ô tô chuyển động lại gần nhau lần lượt là:

Câu 45: Một người ngồi trên ô tô A đang chạy với vận tốc 54km/h nghe tiếng còi phát ra từ một ô tô B chạy song song ngược chiều với vận tốc 72km/h, vận tốc âm thanh là 350m/s, tần số riêng của tiếng còi là 1000Hz. Bước sóng của sóng âm đối với người ngồi trên ô tô A và ô tô B khi hai ô tô chuyển động ra xa nhau lần lượt là:

Câu 46: Trong thí nghiệm khảo sát hiện tượng cộng hưởng sóng dừng trên dây, đầu  O của sợi dây đàn hồi gắn với cần rung, đầu B xuyên qua lồ rất nhỏ của thanh chăn vắt qua ròng rọc và nối với lực kế. Khi điều chinh để trên dây xảy ra cộng hưởng sóng dừng thì:

Câu 47: Trong thí nghiệm khảo sát hiện tượng cộng hưởng sóng dừng trên dây, đầu O của sợi dây đàn hồi gắn với cần rung dao động với biên độ a, đầu B xuyên qua lỗ rất nhỏ của thanh chắn vắt qua ròng rọc và nối với lực kế. Khi điều chỉnh đê trên dây xảy ra cộng hưởng sóng dừng thì:

Câu 48: Kết quả khảo sát thực nghiệm sự phụ thuộc của vận tốc truyền sóng trên sợi dây đàn hồi cho thấy vận tốc truyền sóng trên dây

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây